Entitats en xarxa - Portal d'Entitats de Balaguer - Registre a la web d'Entitats

 

Registre a la web d'Entitats

Registre a la web d'Entitats
Benvolguda entitat,

Des de l’Institut Municipal Progrés i Cultura (ImPiC) i l’Ajuntament de Balaguer, us donem l'oportunitat de formar part del Portal d’Entitats de Balaguer.

Aquest portal ofereix a totes les entitats l’oportunitat de tenir un espai web propi de la seva entitat, amb autonomia de gestió.

En el cas de tenir web pròpia, aquest portal, també ofereix la possibilitat constar en el registre d’entitats amb un enllaç, i el poder publicar noticies i actes d’agenda.

Els avantatges que aquest portal ofereix a les entitats, són:
• Obtenir un subdomini gratuït
• Obtenir un allotjament gratuït
• Que totes les noticies i actes d’agenda que cada entitat publiqui en el seu lloc web, s’interrelacionin i s’agrupin en el portal, cosa que fa que en tot moment qualsevol persona pugui visualitzar totes les activitats, que les entitats fan a Balaguer.
• En el cas de tenir web pròpia es proporciona un enllaç a la web de l’entitat.

Si la vostra entitat es vol adherir al projecte, heu de demanar-ho a través del camp “contactar” al peu d'aquest text, o per correu electrònic a l'adreça entitats@balaguer.cat i presentar a les oficines de l’Impic la següent documentació:
• Original i fotocòpia dels estatuts de l’entitat
• Original i fotocòpia del NIF
• Original i fotocòpia de l’acta de la reunió constitutiva
• Original i fotocòpia de la certificació amb el número de registre de la inscripció expedit per la Generalitat
• Programa d’activitats de l’any en curs
• Enviar el logo de l’entitat a: entitats@balaguer.cat
• Indicar el nom i cognoms de la persona de la vostra entitat, la qual gestionarà aquesta web.
• Indicar l’enllaç de la vostra web (si en teniu)

Ho podeu fer en omplint el formulari .doc que trobareu més avall i usant l'enllaç de contactar o el correu entitats@balaguer.cat.
 
Annex: [Formulari .doc] (doc 738.00 Kb.)
Iniciativa promoguda per: Ajuntament de Balaguer Patrocinat per: Diputació de Lleida
ClicPortal